googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3

Store gevinster når du skal starte foretak krever forskuddsskatt- og momsregistreringForretningsidéen er viktigst når du skal starte foretak

Når du skal starte et foretak er det utrolig mange ting å tenke på, og en av de viktigste tingene er å finne ut om din forretningsidé holder mål. At det finnes en etterspørsel på de produktene eller tjenestene du tilby, og at det finnes et langsiktig kundegrunnlag, er faktorer som er avgjørende. Et eksempel er salg av barneartikler. Man vet med sikkerhet at det ikke vil bli slutt på barnefødsler, og dermed vil det heller ikke bli en slutt på etterspørselen av barneartikler. 

Men det kan også slå helt feil med en forretningsidé, spesielt hvis man har for lite kunnskap om markedet. Hvis du forsøker å tilby et produkt eller en tjeneste bare fordi du liker den, er det ingen garanti for at du lykkes. Den må finnes andre potensielle kjøpere enn deg selv. Dessuten er det viktig å finne ut om du sikter til et voksende marked fordi dette er avgjørende for om din virksomhet har muligheter for å ekspandere i fremtiden. Du ønsker jo ikke bare å starte et foretak, du vil også drive det fremgangsrikt på lang sikt.

Størst mulige gevinst i virksomheten

Foretaket bør være så fremgangsrikt som mulig til enhver tid. Med store inntekter og små utgifter, kommer stor gevinst. Dette er et fullt mulig scenario å få til for deg som har utformet en forretningsidé som er tilpasset det riktige markedet for dine produkter og tjenester. Men glem at man også må betale skatt av høye gevinster, ikke bare de små.

Virksomheter som bedrives av en juridisk person, som for eksempel aksjeselskap, beskattes i prinsippet som næringsvirksomhet. Merk at man ikke kan forvandle lønnsinntekter til næringsinntekter ved å fakturere dem via et selskap. Når det gjelder virksomheter som bedrives av en fysisk person, som for eksempel enkeltmannsforetak, må personen oppfylle tre vilkår for at virksomheten skal anses som næringsvirksomhet. Vilkårene er selvstendighet, sannferdighet og gevinstformål. Hvis noen av disse vilkårene ikke oppfylles er det isteden vanlig å stille spørsmålet om dette er en form for oppdragsinntekt eller hobby.

Beskatning krever registrering av forskuddsskatt og moms

Hvis det skal være mulig å betale skatter og avgifter foretakseier, må du registrere foretaket ditt for forskuddsskatt. Dette kan du naturligvis få hjelp til å gjøre. Det er viktig at du ikke bruker opp din dyrbare tid på frustrerende oppgaver som du ikke har kunnskap nok til å få til. Be om hjelp med en gang, og stryk oppgaven fra listen din.

 

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  549 visninger
senest oppdatert: 03/07/2018 11:24 PM
businessman11