googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3

Starte foretak med nye momsregler i 2018Lover og regler forandrer seg stadig i vårt samfunn, og for foretakseiere er ikke dette fremmed. Det finnes hele tiden juridiske bestemmelser som man må tilpasse sin virksomhet til og i 2018 ble reglene endret igjen. Blant annet ble momsbestemmelsene endret, og de nye reglene trådte i kraft 1. Januar 2018. Ettersom moms er en såpass viktig del av foretak, er det viktig å holde seg oppdatert på hva som gjelder akkurat nå. Egentlig er det bra om du er i startfasen av nettopp å starte et foretak, for da vil du ikke få noen ubehagelige overraskelser.

Representasjon er et av de begrepene som ofte forbindes med avdrag. Dermed kommer også momsen inn i bildet når vi snakker om representasjon. Hvis du skal starte et foretak og skal utføre representasjon, kan du føre avdrag for moms på kostander for måltider og lignende. I mange situasjoner kan det være praktisk for deg som foretakseier, ikke minst kan det dra opp foretakets økonomi. Men det er viktig å vite hvilke spilleregler som gjelder. Grunnlaget kan være maks 1,287 kroner for lunsj/middag og 474 kr for enkelt lunsj/mottakelse per person og tilfelle.

Ifølge de nye reglene skal vurderingen av hva som er eiendom i henhold til momsloven gjøres uavhengig av sivilrettslige regler. Begrep som bygningstilbehør, virksomhetstilbehør og industritilbehør skal ikke lenger anvendes ved vurderingen av eiendom i henhold til momsloven. Med eiendom i henhold til momsloven menes enhver bestemt del av landet, på eller under dens overflate, som det er mulig å eie eller besitte. Det gjelder også enhver bygning eller konstruksjon som har feste ved eller i jorden, over eller under havnivå, og som verken kan monteres eller flyttes på en enkel måte. Dessuten gjelder det også enhver gjenstand som er installert og inngår som en integrert del av en bygning eller konstruksjon, hvis tilfeller der gjenstanden ikke hadde vært installert hadde forårsaket at bygningen eller konstruksjonen hadde være ufullstendig. Eksempel på slike gjenstander er dører, vinduer, tak, trapper og heiser. Med eiendom menes også enhver gjenstand, utrustning eller maskin som er permanent installert i bygningen eller konstruksjonen og som ikke kan flyttes uten at bygningen eller konstruksjonen forstyrres eller forandres.

Du som har en omsetning på maks 50 000 kroner eksklusiv moms gjennom et skatteår, er fritatt fra kravet om moms. Når man sier eksklusiv moms refereres det til kostnaden utover momspålegget.

Senket og hevet moms

Årets nyeste momsregler innebærer en økning i den laveste avgiftssatsen fra 10% til 12%, mens den generelle og den reduserte satsen forblir uendret, med henholdsvis 25% og 15%. Det vises også til senkede satser på noen varer og tjenester, og effekten av dette kan gi en svært positiv utvikling for virksomheter som handler med disse varene og tjenestene ettersom man kan holde lavere priser. Registrer mva
image
Malin Soderstrom  1393 visninger
senest oppdatert: 29/06/2018 4:09 PM
businessman11