googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 9
  • 6
  • 6

Når skal man/skal man ikke betale merverdiavgift?

Å starte opp en bedrift kan være både spennende og utfordrende på samme tid. Man får i mange tilfeller anledningen til å jobbe med noe man er veldig interessert i, samtidig som man kan skape noe som er til glede og nytte for et bestemt marked. Dette er nok mye av årsakene til at det til stadighet etableres så mange bedrifter i Norge. I januar 2018 kunne SSB melde om at det fantes så mye som 577 067 foretak i landet. Til tross for det høye antallet foretak som eksisterer i dag, er det liten tvil om at det å etablere et selskap kan by på utfordringer. Uforutsette hendelser skjer oftere enn man kanskje skulle ønske, men hvis man stiller godt forberedt er det mye som kan forebygges.
De som skal starte opp en bedrift eller allerede er ansvarlig for en, blir raskt kjent med at det er mye å sette seg inn i. Dette er særlig tilfellet når det kommer til skatter og avgifter generelt. Nettopp derfor blir spørsmålet om merverdiavgift rask et tema som krever nærmere undersøkelse.

Merverdiavgift, også ofte kun referert til som mva og moms, er en avgift som eksisterer på mer eller mindre alle varer og tjenester. Den generelle satsen for mva ligger for tiden på 25%, allikevel opererer enkelte bransjer og områder med forskjellige satser. Her ligger for eksempel mva for næringsmidler på 15%, mens blant annet persontransport, utleie av rom og kinobilletter på den annen side har en sats på 12%.

Du er kanskje allerede kjent med at man ikke nødvendigvis trenger å betale mva ved umiddelbar etablering av foretaket, og dette er helt riktig. I mange tilfeller trenger man nemlig ikke å tenke på denne avgiften umiddelbart, men det tar ikke lang tid før man faktisk må gjøre det.

 

Merverdiregisteret

 

Dersom du er næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon, må virksomheten din registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Årsaken til dette er at det skal beregnes mva på salg. Det er kun virksomhetene som er registrert i registeret som kan legge til mva i salg på sine varer og tjenester.

 

Dette er noe næringsdrivende og virksomheter plikter å gjøre dersom det har blitt omsatt for over et gitt beløp. Her er beløpsgrensen varierende ut fra hva slags organisasjon det er snakk om. For frivillige organisasjoner ligger grensen på 140 000 kroner, mens den for alle andre organisasjoner ligger på 50 000 kroner. Der er verdt å merke seg at registreringen i Merverdiavgiftsregisteret kun kan skje etter at de gitte beløpsgrensene er nådd. Videre dreier det seg om en periode på 12 måneder, og her er det ikke nødvendigvis snakk om et kalenderår.

Etter at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret er det diverse krav som må innfris. Først og fremst plikter virksomheten å kreve inn mva på vegne av den norske stat. Videre må mva på varer og tjenester kjøpt for virksomheten i Norge betales. Når varer for virksomheten importeres, skal det beregnes hva du skal betale for dette. I tillegg skal det rapporteres til Skatteetaten om hvor mye mva du har betalt og krevd inn. Sist, men ikke minst skal du betale forskjellen mellom den mva du tar inn på dine salg (utgående mva) og den mva du betaler for innkjøpene dine (inngående mva).

Hva er utgående merverdiavgift?

Utgående mva er avgiften som kreves inn når varer og tjenester selges av selskapet til andre aktører. Denne skal beregnes av virksomheter registrert i Merverdiavgiftsregisteret og gjelder både når det selges til vanlige forbrukere og andre næringsdrivende. I tillegg skal mva beregnes dersom det tas ut varer og tjenester fra egen virksomhet og til eget forbruk.  

 

Hva er inngående merverdiavgift?


Når selskapet kjøper varer eller tjenester til virksomheten sin betales det en avgift. Dette er den inngående mva. Dersom virksomheten tjener over beløpsgrensen på enten 140 000 kroner eller 50 000 kroner og dermed er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan det føres fradrag for denne avgiften.

 

Merverdiavgift betales seks ganger i året


Året er delt inn i seks terminer, og med dette betales mva seks ganger årlig. For å betale avgiften må selskapet sende inn mva-melding hver termin uavhengig av om selskapet har hatt omsetning for den gjeldende terminen eller ikke. Allikevel, dersom selskapet har en omsetning på under en million kroner i året, kan det søkes om å kun sende inn mva-melding en gang årlig.

Mva-meldingen kan leveres elektronisk på Altinn og de aller fleste gjør dette annenhver måned.

Avgiftsfritak

Som nevnt tidligere skal de fleste varer og tjenester betale mva. Allikevel finnes det varer og tjenester som er fritatt for dette.


Kort oppsummert

Alle som skal starte en bedrift, eller allerede er ansvarlige for en, vet at det er mye å sette seg inn i. Ikke bare skal man ha et produkt som kan være til hjelp for potensielle kunder, man må også sette seg inn i lover og regler. Her er det særlig viktig å vite om hvilke skatter og avgifter som skal betales. Mva er alltid et hett tema når man starter opp et foretak, og det er særlig èn vesentlig ting som må skje i forkant av at denne avgiften betales til staten; nemlig registrering i Merverdiavgiftregisteret.

Når et selskap har en omsetning på mer enn  50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode må mva betales. Dersom selskapet ditt er en frivillig organisasjon er betalingsgrensen justert til 140 000 kroner. Med andre ord, dersom selskapet ditt omsetter for mindre enn disse betalingsgrensene i løpet av et år, trengs det heller ikke å betale mva. Her er det også viktig å være bevisst på at både inngående og utgående mva må rapporteres om til staten.

 

Selskaper registrert i merverdiavgiftregisteret plikter å betale mva. Et selskap får kun betalt mva dersom det eksisterer i dette registeret. Avgiften betales annenhver måned, men dersom selskapet ditt har en årlig inntekt på mindre enn en million årlig kan det søkes om å kun sende inn mva melding en gang i året.

 

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  2275 visninger
senest oppdatert: 07/10/2018 1:02 PM
businessman11