googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 3
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3

MVA-terminer

Fristene en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, kalles for en MVA-terminer. Det betyr at man skal innbetale eventuell skyldig merverdiavgift.


Skatteetatens frister for mva-oppgaven må overholdes av alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Differansen mellom kjøpsmoms og salgsmoms bestemmer dette.


Mva-meldingen skal leveres av de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, det vil si næringsdrivende og offentlige med avgiftspliktig omsetning, uttak og import av varer og tjenester. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revi-sor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revi-sormedarbeider. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson NUF, Norsk representant for utenlandsk enhet eller Regnskapsfører med signeringsret-tighet. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.


De fleste virksomheter må forholde seg til totalt seks terminer for levering av oppgave og betaling av merverdiavgiften, som betyr en ny mva-termin hver andre måned.


Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling. Du kan søke om kortere terminperioder. Innleverings-fristen er da 1 måned og 10 dager etter utløpet av terminperioden.
Du kan også søke om innlevering en gang per år om du har omsetning under kr 1 mil-lion. Vilkåret er at du har levert mva-melding og betalt til vanlige terminer i 12 måneder.


Forfallsdatoene er følgende:
1. Termin: Januar og Februar, forfall 10. April
2. Termin: Mars og April, forfall 10. Juni
3. Termin: Mai og Juni, forfall 31. August (Unntak pga. ferieavvikling)
4. Termin: Juli og August, forfall 10. Oktober
5. Termin: September og Oktober, forfall 10. Desember
6. Termin: November og Desember, forfall 10. Februar


Hvis forfallsdatoen settes til en helgedag, flyttes fristen til nærmeste arbeidsdag, van-ligvis mandagen etter. Virksomheter som har mindre enn én million kroner i omsetning kan søke om årlige innleveringer av mva-oppgaven, som leveres 10. mars.

Registrer mva
businessman11