googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 3
  • 2
  • 7

Hva er forskuddsskatt og moms for en nyetablert foretakseier?Hva er forskuddsskatt og moms? For deg som allerede driver et foretak er det egentlig ingen nyhet, men for deg som er entreprenør og skal starte foretak for første gang, kan det være betydelig vanskeligere å forstå. Det er allikevel svært viktig for alle som ønsker å starte for seg at de kjenner til disse begrepene, uavhengig av hvilken selskapsform du ønsker å starte opp. Kort fortalt handler forskuddsskatt om å betale skatter og avgifter på en riktig måte, og moms er en avgift man betaler til staten, både på inntekter og utgifter.

Betale skatt er en selvfølgelighet du skal starte et foretak

Når du tenker etter, sier det seg selv at man må betale skatt. Det er noe alle må. Men det finnes mange regler rundt dette for foretakseiere, ikke minst når det gjelder avdrag og moms. Dette er grunnen til at det er svært viktig å være registrert for forskuddsskatt. Å kunne vise til kunder at foretaket er registrert for forskuddsskatt og moms, skaper en tillit som gjør at de anser ditt foretak som ryddig og troverdig.

Men hva skjer hvis du ikke er registrert for forskuddsskatt? Det som avgjør om du kan trekke av på skatten og betale arbeidsgiveravgift er om betalingsmottakeren er godkjent for forhåndsskatt eller ikke. Hvis betalingsmottakeren er en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap som ikke er godkjent for forhåndsskatt, skal det trekkes 30% skatt eksklusiv moms uansett. Hvis betalingsmottakeren har selvstendig næringsvirksomhet og ikke er godkjent for forhåndsskatt, skal du trekke 30% skatt i tillegg til å betale arbeidsgiveravgift.

Vær sikker på hvem du driver forretning med

Det er dermed veldig viktig å sjekke opp i om dine samarbeidspartnere og ansatte er registrert for forhåndsskatt. Hvis du trenger hjelp til disse emnene, kan det lønne seg å kontakte en agent eller en regnskapsfører og få råd og hjelp til hvordan du kan håndtere det.

Moms i Norge

Hvis du driver for deg selv, kan du momsregistrere ditt foretak i det øyeblikket du når en omsetning på 50 000 kr. Fra og med dette punktet, vil du få tilbakebetalt skatten på dine utgifter og du må betale moms på de fleste av dine inntekter. Ulike varer og tjenester har ulike momssatser, men 25% gjelder i mange tilfeller.

 

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  955 visninger
senest oppdatert: 03/07/2018 3:20 PM
businessman11