googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 3
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3

Hva betyr merverdiavgiftsregisteret? 5 ting du må tenke på

Du er kanskje allerede kjent med at merverdiavgift (mva og moms) er en avgift som tillegges de aller fleste varer og tjenester. Avgiften kreves inn av diverse foretak på vegne av staten, og betales av de som handler. Men visste du at selv om enkelte foretak plikter å betale mva, kan de ikke gjøre dette før bedriften er mva-registrert? Dette bringer oss over til merverdiavgiftsregisteret.

Hva er merverdiavgiftsregisteret?

 

Merverdiavgiftsregisteret er registeret alle foretak må være registrert i, dersom de plikter å betale merverdiavgift. Med andre ord, selv om et foretak plikter å betale merverdiavgift, kan det ikke skje før det har blitt registrert i selve registeret. Til tross for dette, vil du kjapt registrere at det er forskjellige regler basert på omsetningen til selskapet.

 

Hvis tiden har kommer for å registrere foretaket ditt i merverdiavgiftsregisteret, kan dette skje på Altinn og via skjemaet "Samordnet registermelding". Velg "endring/nye opplysninger", etterfulgt av alle postene som omhandler mva. Videre er det viktig at kopier av fakturaer eller annen dokumentasjon som beviser at man er mva-pliktig. Dette lastes opp som vedlegg.

 

  1. Ikke alle bedrifter trenger å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret


Visste du at ikke alle bedrifter trenger å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret? Hvorvidt en bedrift skal betale eller ikke, er nært forbundet med hvor mye foretaket omsetter for.

Dersom et foretak plikter å betale merverdiavgift, dersom det omsettes for har en mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Dersom det er snakk om en frivillig organisasjon er omsetningskravet for å betale mva på 140 000 kroner. Dette betyr at foretak som omsetter for mer enn de justerte betalingsgrensene, må betale mva dersom disse møtes i løpet av 12 måneder.

 

2. Foretak kan forhåndsregistreres i merverdiavgiftsregisteret

I enkelte tilfeller kan foretak registrere seg i merverdiavgiftsregisteret før de har nådd de justerte betalingsgrensene på henholdsvis 50 000 kroner og 140 000 kroner.

Et foretak kan forhåndsregistrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Dersom en bedrift har gått til anskaffelser av ting til foretaket til en minimumsverdi på 250 000 kroner, kan dette bli registrert i merverdiavgiftsregisteret. Likevel, det er vesentlig at anskaffelsene som har blitt gjort har direkte sammenheng med omsetningen som blir mva-pliktig på et senere tidspunkt. Til tross for dette, kan foretaket ikke forhåndsregistreres dersom det anslås at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til den justerte betalingsgrensen nås.

 

En annen årsak til at foretak kan forhåndsregistreres i merverdiavgiftsregisteret, er dersom omsetningen til foretaket vil overstige den justerte betalingsgrensen innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Hvis et foretak får søknaden om forhåndsregistrering av merverdiavgiftsregisteret godkjent, vil bedriften også være mva-registrert. Alle bedrifter som er registrert i registeret, må forholde seg til rettighetene og pliktene det medfører å være oppført her.

 

3. Foretak registrert i merverdiavgiftsregisteret kan få tilbakebetalt mva

 

Alle bedrifter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret kan få tilbakebetalt noe som refereres til som inngående mva. Dette betyr at foretak kan få betalt tilbake mva på alle varer og tjenester de selv har gått til anskaffelse av.

 

Utgående mva, er på den annen side, en avgift som kreves inn på varer og tjenester som selges av et foretak til andre aktører.

Utgående mot inngående mva motregnes når mva-meldingen sendes inn for hver termin. Utfallet av beregningen viser om foretaket får tilbake penger, eller om de må betale inn mer.

Tilbakebetaling av mva er også en klar fordel, når det kommer til å være mva-registrert.

 

4. Foretak kan registrere seg frivillig i merverdiavgiftsregisteret


Det finnes eksempler på foretak som ikke plikter å betale merverdiavgift. Med dette må de heller ikke registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, men de vil allikevel ha anledningen til å gjøre det. Fordelen med å være registrert, er at disse virksomhetene vil nyte godt av fradragsretten for inngående mva. Dette er særlig gunstig når det kommer til anskaffelser virksomheten gjør.

 

Følgende virksomheter kan søke om frivillig registrering:

·         bortforpaktere av landbrukseiendom

·         utleier av bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet

·         utbygger av vann- og avløpsanlegg

·         skogsveiforeninger

·         virksomheter som stiller baneanlegg til disposisjon for mva-pliktig virksomhet.

 

5. Pass på at du følger reglene til merverdiavgiftsregisteret

Sist, men ikke minst er det viktig å være bevisst på at kravene som stilles til alle bedrifter registrert i merverdiavgiftsregisteret innfris. Det første man må vite er at bedrifter først og fremst plikter å kreve inn mva på vegne av den norske stat. Det er også viktig å merke seg at mva på varer og tjenester kjøpt for foretaket i Norge, betales. Dersom varer som virksomheten benytter seg av importeres, pliktes det beregnes hvor mye mva som skal betales av dette. Helt til slutt skal det rapporteres til Skatteetaten om hvor mye mva som har blitt betalt og krevd inn på vegne av selskapet.

 

Kort oppsummert

Merverdiavgiftsregisteret er registeret alle mva-pliktige foretak må være registrert i, for å nettopp betale mva. Mva er en avgift som kreves inn på vegne av staten, men det er viktig å merke seg at ikke alle foretak plikter å betale denne avgiften. Til tross for dette må alle foretak som har en årlig omsetning på 50 000 kroner eller 140 000 kroner registreres i merverdiavgiftsregisteret. Videre kan foretak forhåndsregistrere seg i registeret, dersom de kommer til å nå den justerte betalingsgrensen i løpet av en bestemt tid.

Enkelte selskap plikter ikke å registrere seg, uavhengig av hvor mye de omsetter for. Til tross for dette kan det være gunstig å betale mva, og dette er også årsaken til at flere velger å registrere seg frivillig. Disse selskapene vil nyte godt av fradragsretten for inngående mva.

 

Sist, men ikke minst er det veldig viktig at alle foretak som er registrert, følger alle reglene man plikter å følge når man er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Det er mange feller man kan falle i, men dersom man hele tiden er bevisst på nettopp dette vil man unngå mange økonomiske ubehageligheter.

Som alltid, er det viktig å ta stilling til hvorvidt det er behov for å mva-registrere et spesifikt selskap eller ikke. Forskjellige foretak, må forholde seg til forskjellige regler- og det er også tilfellet når det kommer til registrering i merverdiavgiftsregisteret. 


Sources:
https://www.visma.no/eaccounting/regnskapsordbok/m/merverdiavgiftsregisteret/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/ 

Registrer mva
image
Samir Mdalla  6361 visninger
senest oppdatert: 08/05/2019 1:16 PM
businessman11