googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0

Registrere moms og forskuddsskatt og starte foretak som psykologTanken som først vekker idéen om å starte eget firma er ulik blant gründere, men uavhengig av dette kreves det en viss kunnskap for å kunne drive for seg selv. Det spiller ingen rolle om det er på heltid eller deltid, kunnskap er like viktig uansett. For eksempel er det viktig å ha nødvendig kjennskap til moms, skatter og avgifter når man går i gang.

Alle bransjer styres av ulike vilkår, og det er viktig å kjenne til reglene og vilkårene som gjelder i akkurat den bransjen du opererer i. Hvis du skal jobbe som psykolog og behandle pasienter, trenger man for eksempel en ansvarsforsikring samtidig som man må være registrert som autorisert terapeut eller rådgiver. Bransjekunnskap er utrolig viktig, og spesielt som psykolog kan det være en stor fordel hvis man har vært ansatt tidligere og opparbeidet seg lengre arbeidserfaring.

Når man ønsker å drive eget firma, skal man ved siden av rollen som psykolog også utøve en mer ukjent rolle, nemlig som rollen som foretakseier. Det er viktig å kjenne til hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for deg å drive egen praksis kontra å være ansatt, og det er mange nye ting man trenger å sette seg inn. Når man behandler pasienter blir også ansvaret langt større når man driver for seg selv, og dette bør man ta på alvor. Vær sikker på at du vet hva du kan forvente, og forhør deg gjerne med andre som har vært i situasjonen før deg.

Generell kunnskap og registrering av forskuddsskatt og momsplikt

Å drive eget foretak krever også mye generell kunnskap om forretning. Markedsføring, bokføring, skatt, avgifter og moms er bare noen av emnene man må mestre, og det kan mange ganger føles som om man drukner i papirarbeidet. Men fortvil ikke, dette trenger absolutt ikke å være en fulltidsjobb.

Kort fortalt er moms, eller merverdiavgift, en avgift man betaler til Staten for all handel. Det vil si at man skal betale både utgående og inngående mva, altså utgående for salg og inngående for innkjøp. De aller fleste varer og tjenester er avgiftspliktige, men med noe ulike satser. I Norge er den generelle satsen på 25%. Som selvstendig næringsdrivende må du ha oppnådd en omsetning på 50 000 kr. eksklusiv moms før du kan registrerer foretaket ditt i mvaregisteret.

Skatt er noe alle må betale, og de som driver eget firma er ingen unntak. Pass på å registrere ditt foretak for forhåndsskatt og oppgi den estimerte omsetningen du forventer å ha i løpet av et år. På denne måten betaler du skatt jevnlig, og du slipper å gå på en uventet skattesmell når skatteoppgjøret kommer.

Hvis man kjenner at det administrative arbeidet rett og slett blir for mye å sette seg inn i, kan det lønne seg å delegere. De oppgavene som skal gjøres fast og med jevne mellomrom, som for eksempel innlevering av momsoppgjør, kan man vurdere å la regnskapsføreren ta seg av. Det samme gjelder fakturering. På denne måten frigjør man egen tid og letter på presset. Det kan være lurt å bestemme seg for hvor mye tid og penger man har tilgjengelig for administrative oppgaver, og ut fra det avgjøre hva man skal ta hånd om selv og hva man skal la noen andre gjøre.

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  1012 visninger
senest oppdatert: 13/07/2018 7:20 AM
businessman11