googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0

Registrere forskuddsskattsavtale og moms, din hverdag som foretakseierAvtaler for en trygg hverdag

Avtaler, eller kontrakter, skrives sammen med en eller flere parter, og skal gi beskyttelse og fordeler til alle involverte. Ofte gjelder avtaler priser, leveringsvilkår og kvalitet på formidlede tjenester og varer. Når man snakker om en kontrakt refererer man ofte til selve dokumentet der avtalen er nedskrevet og signert, og det er vanlig å si at en avtale er inngått, møtt eller avsluttet. Du som skal registrere forskuddsskatt og moms kommer til å starte tidlig med å utforme avtaler med dine kunder og leverandører.

Avtaler du inngår kommer til å inngå er ikke bare til beskyttelse for deg, men også de du inngår avtalen sammen med. Alle vet hva som forventes og hva som skal leveres, og en avtale minsker risikoen for tvister, uenigheter og misforståelser. Det er også vanlig å inngå abonnementsavtaler og leieavtaler når man skal starte egen bedrift. Noen er mer komplekse enn andre, men målet om å definere klare linjer og rammer for et samarbeid gjelder for alle.

Å skrive en ansettelseskontrakt

Når det blir aktuelt for deg å ansette personell, trenger du ansettelsesavtaler med de gjeldende personene. Det finnes flere punkter som må inkludert i en ansettelseskontrakt, og dette er noen av dem:

·    Navn og adresse til arbeidsgiver som ansetter

·    Personlig informasjon om personen som ansettes

·    Dato for ansettelsen

·    Stedet der arbeidet skal utføres og eventuelt andre steder der det vil bli forventet at den ansatte må kunne stille opp.

·    Jobbtittel, rolle og arbeidsoppgaver

·    Type ansettelse; Fast, deltid eller prosjekt

·    Dato for avslutning av arbeidsforhold hvis det er snakk om prosjekt

·    Prøvetid og beskrivelse av denne

·    Oppsigelsestid og beskrivelse av denne

·    Lønn og dato for utbetaling

·    Arbeidstider

·    Vilkår for ferie, sykdom osv. Referanser til gjeldene lovverk

·    Beskrivelse av eventuelt arbeid utenlands

·    Beskrivelse av eventuelle forsikringer som blir tegnet i den ansattes navn gjennom foretaket

Slik blir en avtale til

Kontraktsloven beskriver reglementet rundt inngåelse av kontrakter og avtaler, men kort oppsummert kan prosessen deles ned i følgende tre punkt:

·    Et anbud skrives og anbudet er selve tilbudet

·    Det blir gitt et svar på tilbudet eller avtalen godtas

·    Begge parter enes om innholdet i avtalen og godkjenner dette

Hvis alle parter lever opp til sine forpliktelser i kontrakter og avtaler, vil et samarbeid ha et godt levergrunnlag. Husk også at avtaler bør fornyes med jevne mellomrom slik at de alltid er gjeldende for nåtid og nåtidens omstendigheter. 

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  619 visninger
senest oppdatert: 10/07/2018 10:46 PM
businessman11