googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
Gå tilbake til kunnskapsbase

Grunnleggende om mva

Vi har her samlet det mest grunnleggende om spørsmål merverdiavgift (mva)

Hva er egentlig mva?

Merverdiavgift, eller mva, er noe du betaler dersom du kjøper en vare eller en tjeneste eller en avgift dersom du selger en vare eller tjeneste. Mva er delt opp i tre kategorier på 25%, 15% og 10%. Den første kategorien er de aller fleste varer og tjenester du kan betale for, mens mat og drikke underligger 15%. Den siste kategorien, på 10%, er billetter til kulturarrangementer, persontransport eller utleie av rom/lokale. Dette er fastsatte tall, og de kan ikke forhandles om eller endres på.

Hva er utgående mva?

Utgående mva er den avgiften som aktører innenfor næringslivet skal legge på sine varer og tjenester som de tilbyr et marked. Markeder kan være både private og bedriftsmessige. Selv hvis bedriften selv skal benytte seg av egne varer og tjenester må denne aviften påføres.

Hva er inngående mva?

Inngående mva er avgiften du som aktør i næringslivet må betale ettersom du anskaffer deg varer og tjenester for bruk til bedriften. Inngående mva er den avgiften som blir lagt til på varen eller tjenesten du kjøper. Denne avgiften vil bli trukket fra i momsoppgjøret dersom selskapet ditt er registrert i mva-registeret. Inngående moms kan altså bli til fradrag i regnskapet ditt når du leverer inn oppgaven til staten via Altinn.

Når må jeg registrere meg for mva?

Dersom man starter en virksomhet eller er næringsdrivende er man etter en viss beløpsgrense nødt til å registrere seg for mva. Det finnes et Merverdiavgiftsregister som man må registrere seg i når man har nådd denne beløpsgrensen. Beløpsgrensen er vanligvis på 50 000 norske kroner men kan i spesielle forbindelser være andre satser. Dersom du har foretak med en omsetning på under 50 000 kroner i året vil du være fratatt mva registrering. Før du kan registrere deg for mva er du nødt til å passere en viss beløpsgrense, den ligger normalt sett på 50 000 norske kroner. Når du har nådd denne grensen er du nødt til å beregne mva, og dette skal helst gjøres med salget som gjør at du passerer den gitte beløpsgrensen. Etter at dette er gjort, tar det et par uker før registreringen går gjennom, her gjelder det å holde oversikten. Vi har også inngående merverdiavgift, og dette er en avgift som en næringsdrivende betaler når man kjøper inn tjenester og varer til sin egen virksomhet. Dersom den næringsdrivende er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan det føres fradrag for denne avgiften.

Er beløpsgrensen for registrering av mva alltid 50 000?

For de fleste bedrifter og organisasjoner er grensen på 50 000 kroner, men for organisasjoner som enten er veldedige eller allmennyttige er grensen på 140 000 kroner. Du har også flere typer tjenester og varer som du ikke trenger å betale mva på. En omsetning har en avgiftspliktig del, og det er kun den delen som teller med når man avgjør om organisasjonen eller bedriften må registrere seg for mva. Dette vil altså si at dersom du er selvstendig næringsdrivende, har en bedrift eller organisasjon er du nødt til å registrere deg for mva når du har nådd en grense på 50 000 norske kroner. Dersom organisasjonen din enten er allmennyttig eller veldedig trenger du ikke å registrere deg for mva før du har nådd beløpsgrensen på 140 000 kroner. Det er bare den avgiftspliktige delen som teller for registreringen. Registrering gjøres via statens eget skattekontor.

Hva skjer når jeg har registrert meg for mva?

Når du registrerer deg for mva kan du drifte virksomheten din videre som vanlig. Du blir nødt til å være oppmerksom på når du må melde inn mva til skattekontoret. Mer informasjon om dette kan du under "betaling av mva". Videre vil du etter en registrering i mva-registeret få bokstavene MVA bak organisasjonsnummeret ditt. Dette vil du være pliktig å ha med på alle fakturaer som sendes ut av selskapet etter at en mva registrering har funnet sted.

Hvem betaler mva?

Mer eller mindre alle som befinner seg i Norge betaler på sett og hvis mva på en eller annen måte. Når man kjøper mat, klær eller kinobilletter er mva-en inkludert i kjøpesummen. Det er mva i nesten alt vi kjøper. Både privatpersoner og foretak betaler mva. Med mindre det er unntaksvise forhold som tilsier annerledes.

Er mva en slags skatt?

Merverdiavgift er rett og slett en forbruksavgift og kan også regnes under kategorien skatt. Mva er noe som kalles indirekte skatter, og disse skattene omfatter særavgifter, toll og mva. Indirekte skatter utgjør cirka 29% av alle skatter og avgifter. mva er en av de største inntektskildene blant indirekte skatter og er anslått å utgjøre 20% av samlede skatter og avgifter.

Hva skjer med mva-en jeg betaler?

I Norge så har vi et skatte- og avgiftssystem. Dette systemet finansierer alle offentlige ordninger og bidrar også til omfordeling. Man betaler skatt på nesten alt. Vi har formueskatt, næringsskatt, inntektsskatt, mva, toll, eiendomsskatt og mye mer. På denne måten bidrar alle sammen til å bygge velferdsstaten Norge. Det er regjeringen som har kontroll over denne økonomiske inntekten og som via et statsbudsjett kommer med forslag til hvordan pengene skal brukes. Siden regjeringen i Norge er folkevalgt er det i teorien det norske folk som bestemmer hva mva skal gå til. For øyeblikket går skattepenger både til utbygging av motorveier, ressurser til sykehus og pleiehjem og også til langtidssyke via NAV. Dette er bare få eksempler av hva noe av skattepengene går til. Mange som mottar skattepenger må også skatte av disse, slik at det stadig kommer penger inn til staten. Når alt kommer til alt betyr dette at momsen du betaler går direkte til staten. Staten bruker pengene på å sørge for at offentlige ordninger er finansiert, og at de bidrar til en høy verdiskaping og utnyttelse av diverse ressurser i samfunnet vårt. På denne måten bidrar alle momspliktige selskap til å drifte samfunnet og velferdsstaten Norge.

historien on mva.

Mva som også ofte blir kalt moms er altså beløpet som staten krever inn. Mva ble i Norge innført i 1970 og tok da plassen til omsetningsavgiften som var et tilsvarende system. Første gang vi i Norge så omsetningsavgiften var i 1935. Satsen da var kun på 1 %. Deretter ble den forhøyet til 3 % i 1940. I 1940 gikk man over på et helt nytt system hvor det ble lagt på en ekstra avgift i hvert omsetningsledd. Det vil si at for hver gang en vare eller tjeneste ble solgt kom denne ekstra avgiften. Avgiftssatsen ble samme år forhøyet opp til 10 %. I en periode i 1947 ble det anvendt to forskjellige satser. Det var 10 % på jordbruksvarer og 6,25 % på alle andre varer. Det medførte mange komplikasjoner den gang ved og måtte bruke to forskjellige satser så man bestemte seg for å kun bruke 6,25 %. Men i 1951 ble satsen igjen hevet til 10 %. Og 1. desember 1964 fikk man en ny økning og nå var satsen på 12 %. Denne satsen ble beholdt helt frem til 1970 da mva-systemet tok over for det som til da hadde blitt kalt omsetningsavgiften. Og hele veien fra 1970 til nå har satsen økt til 25 %. Vi har i dag 25 % men også 15 % og 10 % på andre områder som vi er innom i andre kategorier.

businessman11