googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
Gå tilbake til kunnskapsbase

Normer og regler i henhold til mva

Her vil du finne en oversikt over de vanligste spørsmål knyttet til normer og regler for mva

Finnes unntak som kan komme mitt selskap til gode med tanke på mva?

Hvilken bransje selskapet ditt er innunder har mye å si når det kommer til mva. Grunnen til dette er at det er flere bransjer og tjenester som er unntatt for momsplikten. Om virksomheten din er innenfor helsetjenesten er den unntatt fra mva-plikten. Dette gjelder alt fra leger til psykologer. Dersom du har en privat praksis som enten fysioterapeut eller kiropraktor er du da heller ikke mva-pliktig. Det samme gjelder alternative behandlingsformer så lenge de utføres av autorisert helsepersonell. Om man er registrert som frivillig i registerordningen og kan utøve alternativ behandling er man også unntatt fra denne loven. Hjemmehjelptjenesten, omsorgs- og pleietjenester og barnepass i kommunale og private barnehager er også unntatt fra mva-plikten. Dette gjelder også undervisningstjenester, både skole, fritid og kjøreopplæring. Det vil si at en kjøreskole ikke er mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven. Det er også flere tjenester som er unntatt for moms, blant annet kultur, lotteri, seremonielle tjenester som bisettelses- og begravelsestjenester. Under dette finnes også kunstneriske framføringer av åndsverk og formidlingen av disse tjenester. Omsetningen og utleie av eiendom, samt rettigheter til fast eiendom faller også utenfor dette. Det er en hel del andre viktige unntak innenfor sistnevnte unntak, hvor det kan medføre at omsetningen faktisk kan bli mva-pliktig. Disse unntakene er dersom du har hotellvirksomhet og leier ut rom, eller om du leier ut fritidseiendommer som musikkhus, grendehus og lignende.

Hvem er det som vanligvis tar seg av behandlingen av mva i et selskap?

Ansvaret for å behandle moms og mva faller i utgangspunktet på den eller de som styrer virksomheten eller selskapet. Plikten for å registrere selskapet og opplyse avgiftsmyndighetene er også ansvaret for styret i selskapet. I §15-11 i merverdiavgiftsloven er plikten til å levere en omsetningsoppgave ansvaret til den daglige lederen av virksomheten. Dersom det ikke finnes en daglig leder går dette ansvaret direkte til styreleder. Om man delegerer oppgaver for denne håndteringen, da spesielt på universitet og et høyskoler, kan oppgaven gis til lavere nivå. Styret er, i følge §9-1 i universitets- og høyskoleloven, ansvarlig for at virksomheten i institusjonen er av høy kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med forskrifter, lover og regler som gjelder for denne virksomheten. Under dette faller også ansvaret for økonomien og den interne organiseringen. Rektoren og direktøren har dermed ansvaret for virksomheten på vegne av styret. Direktøren er tradisjonelt sett den øverste administrative lederen som holder orden på økonomien og eiendommene i henhold til rammene som er fastsatt av styret. Ofte vil direktøren delegere dette arbeidet videre til regnskapsavdelingen. Avgiftssubjektet har alt ansvar for håndtering av det som kommer til mva å gjøre.

Hva menes med et avgiftssubjekt?

Avgiftssubjekter en betegnelse på hvem som er omfattet av MVA-loven. Etter §1-3 betyr avgiftssubjekt den som er registret i Merverdiavgiftsregisteret. Avgiftssubjektet vil altså være en betegnelse på et selskap, instutisjon eller lignende. Er selskapet registrert i utlandet, dvs utenfor merverdiavgiftsområdet, skal en representant tiltre i denne rollen. Denne representanten vil ta ta på seg ansvaret for å holde styr på mva balansen.

Hva er spesielle sitasjoner som kan oppstå i forbindelse med mva?

Skulle du for eksempel drive med varer og tjenester tilknyttet Våpensystemet F-35 er du ofte fraskrevet all form for merverdiavgift. Denne (ekstra)loven ble tilføyd 20 des 2016. Nye lover og regler knyttet til mva blir kontinuerlig oppdatert og endret. For å være i forkant kan det være lurt å ha ressurspersoner som hele tiden følger med på dette slik at din bedrift kan utnytte nye lover og regler på måter som gagner foretaket.

Hvilke mva regler må jeg forholde meg til hvis jeg driver et serveringssted?

Serveringssteder, spesielt der det serveres øl, vin og brennevin er underlagt strenge krav til dokumentasjon og mva. Det kreves at all omsetning hurtig skal kunne registreres på for eksempel utstyr som terminal eller kasseapparat. Kunden skal kunne ha full oversikt over hva han eller hun har betalt for og derav også hvor mye vedkommende har betalt i mva. Politi og avgiftsmyndigheter har ofte kontroller hvor de ser at alt går ifølge reglene og normene som er gitt. Et serveringssted der nærmere definert i serveringsloven § 2, et sted for fortæring på stedet er lagt til rette. Drives det catering vil du ha andre mva regler å forholde deg til med mindre du i denne tjenesten bedriver servering, vasking og lignende. Isåfall vil dette betegnes som en serveringstjeneste og det skal beregnes ordinær mva. Take away vil ha en redusert sats i forhold til et serveringssted og take away er ofte definert som der hvor fortæring på stedet ikke er egnet.

Hvilke andre områder er fritatt for mva?

Som vi var inne på er det mange bransjer som er fritatt for mva. En svært betydelig del av de som er unnlatt å betale mva er aviser. Her er det i loven definert som at de aviser som kommer ut minst én gang ukentlig kan fritas for mva. På samme måte er også elektroniske aviser fritatt for mva. Tidsskrifter som går ut til faste abonnenter eller deles ut til medlemmer av ulike foreninger og lignende fratas også mva. Det er i Norge en stor fokus på mva-fritak for tekst og bøker er også fritatt for mva. Mer populære i nyere tid er fritaket for mva i elektriske kjøretøyer da mer populært kalt EL-biler. Enkelte båter som brukes til gitte formål vil slippe mva og det samme gjelder luftfartøy og ulike aktiviteter knyttet til disse. Loven er grundig og har også spesifisert at både biologisk materiale og oppføring av ambassadebygg er fritatt for mva. At Norge er en oljenasjon kommer også tydelig frem av loven da mye petroleumsvirksomhet vil slippe moms på ulike aktiviteter.

businessman11