googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
Gå tilbake til kunnskapsbase

Internasjonal handel i forhold til mva

Her vil du få en oversikt over de vanligste spørsmålene ved internasjonal handel i forbindelse med mva

Hvis jeg tenker å utvide internasjonalt må jeg da forholde meg til utenlandske momsregler?

Det er per dags dato mer enn 130 land i verden som har et merverdiavgiftssystem som en vesentlig inntektskilde. Alle disse landene bygger på de samme prinsipper, men kan være svært forskjellige når det kommer til regler og ulike satser. Skal man med sitt foretak drive handel innenfor EU-landene har men et sett med regler og utenfor EU et helt annet. Prinsippet er dog det samme uansett hvor i verden du skal drive handel. Det som skjer innenfor landegrensene til det respektive landet vil skattelegges der.

Kan du gi meg et eksempel på dette?

Altså drives forretninger i land A skal man skattelegges i land A. Men hvis kjøperen befinner seg i land B og tjenesteyteren i land A vil forbruket skje i land B. Derfor skal ingen skatter forekomme for selgeren i land A. Derimot vil land B ofte måtte betale for importen og land B sine avgifter vil gjelde.

Må jeg betale mva hvis jeg kjøper varer fra utlandet?

Dersom beløpet på varen overstiger 350 kroner er du nødt til å betale mva på varen. Transportskostnader skal også inkluderes i dennes prisen. Mange velger derfor å kjøpe flere små pakker for å unngå å betale mva innen privat sektor. Dette gjøres da særlig hvis varen de kjøper er vesentlig billigere enn tilsvarende vare tilgjengelig i Norge og selv med transportkostnadene inkludert vil dette lønne seg.

Må jeg betale mva hvis jeg kjøper tjenester fra utlandet?

Ofte vil selskapet ditt ha behov for å kjøpe tjenester fra utlandet. Det kan være snakk om konsulenttjenester, rådgivning eller innleid arbeidskraft. I de aller fleste tilfellene vil du måtte betale mva for den spesifikke tjenesten. Det beløpet som du så må rapportere og betale inn regnes ut fra kjøpesummen av tjenesten. Det er kun tjenester som vanligvis ville skattelegges hjemme i Norge det skal betales mva av. Utenlandske foretak har altså plikt til å betale mva til den norske stat når de foretar salg av tjenester i Norge. På samme måte som norske selskaper må betale mva til andre land dersom deres virksomheter bedriver slik aktivitet.

Hvordan er mva reglene i USA, Tyskland og Kina?

USA er et attraktivt land for flere norske selskaper og aktører. Men i motsetning til de fleste land der ute opererer ikke USA med en nasjonal generell lov som omhandler mva og regler og retningslinjer i forbindelse med dette. Her er det opptil hver og en stat og avgjøre hvilke satser og regler som gjelder. For eksempel kan en sats variere fra 2,9 % (Colorado) til 7,5 % (California). Her varierer alt fra straff for å misligholde mva-innbetaling til hvilke varer og tjenester det skal skattes av. Det blir først og fremst opp til deg som aktør i dette landet å finne ut hvilken stat eller hvilke om det er flere du ønsker å være aktiv i. Deretter kan du gå mer spesifikt inn på det området du bestemmer deg for. Tyskland er også et svært interessant område for flere norske bedrifter. Her er mva-reglene mer like de vi er vant med i Norge. Hvor vi i Norge har en standard prosent på 25 opererer Tyskland med 19 %. Et individ som er ansvarlig for å betale mva er definert som enhver person eller forretningsaktør som engasjerer seg i økonomiske aktiviteter. Kina er på samme måte som Tyskland og Norge veldig likt i mva-system. Her er standardsatsen på 17 %. Det moderne mva-systemet i Kina ble først innført i 1984. På samme måte som vi finner definert i de fleste nasjoner rundt om i verden er en mva ansvarlig i Kina det individet, enten person eller foretaket, som er aktiv i økonomiske aktiviteter. For eksempel har Kina 13 % mva på vann fra kranen, varmtvann, jordbruk og kull. 17 % er på mer eller mindre alt annet bortsett fra spesielle unntak.

businessman11