googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
Gå tilbake til kunnskapsbase

Betaling av mva

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene knyttet til betaling av mva

Når betaler jeg mva?

Dersom bedriften din ikke er definert som en primærnæring (virksomhet som utnytter naturressurser) eller en mindre virksomhet, må du sende inn en såkalt mva-melding 6 ganger i året. Du må betale etterskuddsvis og det må være senest 1 måned og 10 dager etter at terminen er over. For eksempel må du betale senest den 10. september for perioden juli-august. Og selv om forretningen din ikke har hatt noen form for inntekt i perioden må du sende inn skjema når du er registrert i mva-registeret. Når du er klar over beløpet du skal betale til staten vil du få et KID-nummer og et kontonummer å betale inn til. Eventuelt oppgir du et kontonummer for å få tilbake penger fra staten på dersom balansen heller i ditt foretaks favør. Dersom selskapet ditt omsetter for under 1 million kroner i året kan du søke om å kun betale inn skyldig mva én gang i året. For å være aktuell for dette alternativet må du forøvrig ha betalt mva ved 6 terminer i minimum ett år før du kan benytte deg av dette tilbudet. Når du betaler kun én gang i året er fristen for innlevering og betaling 10. mars hvert år. Et unntak her er dersom du driver med jordbruk, gartneri og lignende hvor fristen er 10. april hvert år.

Hvordan betaler jeg mva?

Etter at du har registrert deg for mva vil du være klar for å betale inn din mva for den terminen det gjelder. Her må du ha brukernavn og passord klart til å logge inn på Altinn. Altinn.no er Norges internettportal for tjenester knyttet til statlig aktivitet. Har du ikke tilgang til å logge inn kontakter du støtte for tekniske problemer på siden. Kan du logge inn så har du muligheten til å fortsette og skrive inn dine detaljer på et dokument som kalles RF-0002 Merverdiavgift (mva/moms) beskrevet som aliminnelig omsetningsoppgave. Her må du fylle ut blant annet for hvilken termin det gjelder og krysse ut for at det er "hovedoppgave". I den første posten skal du legge inn den totalt samlede omsetningen da utelatt mva. Videre vil du få anledning til å føre inn hvor mye omsetning du har hatt på 25 % som sats, 15 % som sats og 10 % som sats. Så skal du fylle ut om du har kjøpt tjeneste i utlandet som krever en mva i Norge. Deretter vil du få spørsmål om den inngående mvaen. Dette er altså den som er fradragsberettiget og du vil kunne få penger tilbake. Her finner vi de tilsvarende satsende på 25 %, 15 % og 10 %. Når dette er fylt ut vil da automatisk neste punkt i skjemaet finne ut om du skylder mva eller om du skal ha tilbake mva. Nærmere spesifisert nevnes det om du har en avgift å betale eller om du er på den positive siden og har en avgift til gode. Så vil du nærme deg slutten og skjemaet vil kontrolleres. Er alt i orden og all informasjon fylt riktig inn blir du tatt med videre til Altinns signerings-seksjon. Når du har signert og skjemaet er sendt inn vil du, om du har en negativ balanse, få tilsendt et kontonummer og et KID-nummer. Deretter er du ferdig og du har utført din plikt i forhold til mva-loven.

Finnes det enklere metoder for å betale mva?

Når det kommer til betaling av mva er det ingen måter man lettere kan få innbetalt en slik faktura, annet enn å ta i bruk nettbank og mobilbank etter at du har fått spesifisert mva-beløpet som skal innbetales. Innbetaling av selve mva går som regel greit. Det finnes på den andre siden flere ulike økonomiske programmer som kan hjelpe deg med å ha en oversikt på hvor mye inngående moms du har og hvor mye utgående moms du har. Her kommer det opp til deg som bruker over hva du prefererer.

Hvilke programmer kan jeg benytte meg av for å simplifisere mva?

Av programmer som brukes til å følge opp mva-delen av omsetningen kan man bruke både Faktura Faktum og Conta-Faktura. Disse programmene er foreløpig på toppen av slike programmer i dag. Sistnevnte er også en gratis tjeneste for alle å bruke, og der har de også muligheten til å koble deg direkte opp mot inkasso dersom kjøper ikke betaler fakturaen sin til forfall. Disse nevnte faktura-programmene vil merke alle fakturaer som er inkludert mva med mva-satsen, og vil derfor være lettere for avgiftssubjektet å søke opp senere. Ved hjelp av disse programmene får du oversikt over alle innbetalinger til din virksomhet som er inkludert mva, og slik kan du lettere beregne momsen.

Hva vil skje dersom jeg ikke betaler eller er for sent ute med å betale moms?

Noen ganger kan økonomien i en virksomhet eller et selskap være litt ekstra stram, og da kan det hende at man må utsette fakturaer eller innbetalinger med noen dager eller uker. Hva er det som egentlig skjer når man betaler mva for sent, eller ikke betaler i det hele tatt? Når du betaler skatter eller avgifter for sent må du betale noe som kalles forsinkelsesrenter. Disse rentene fastsettes av Finansdepartementet, og blir justert hvert halvår. Dette betyr at du vil få ny faktura med et purregebyr om du ikke betaler i tide, men det har seg også slik at disse regningene ikke går til inkasso. De går til innfordring, eller i verste fall tvangsinnfordring eller tvangsfullbyrdelse. Tvangsinnfordring/tvangsfullbyrdelse skjer når en skattyter har misligholdt sine betalingsfrister, for eksempel om et selskap ikke betaler de skattene og avgiftene de skal i tide, og dette går over lenger tid. Dersom disse avgiftskravene blir betalt innen forfallsdato unngår man så klart at kravet blir til tvangsinnfordring. Her er det også viktig å huske på at du har en betalingsplikt for skattekravene dine. Om du er uenig i kravet og eventuelt klager på dette, må kravet fremdeles innbetales med det opprinnelige beløpet ved forfallsdatoen. Her er det også viktig å ha i bakhodet at det vil komme forsinkelsesrenter på skattekravet fra forfall og frem til betalingen skjer, uavhengig av hva slags tvangsinnfordringstiltak myndighetene iverksetter. Det er også mulig å komme med noe som kalles utleggspant, hvor det rett og slett stiftes en panterett, tvangsmessig, i den skyldiges formuesgoder eller andre ting som lønninger. Virksomheter, forretninger og selskaper for utleggspant og utleggstrekk blir videre registrert i Løsøreregisteret i Brønnøysund, og dette betyr at den skyldige får en betalingsanmerkning. Om man videre da velger å ikke betale regningen, eller på en eller annen måte klarer å glemme den, så risikerer man å miste virksomheten sin, ved at staten tar over, eller krever virksomheten konkurs innen et visst tidsrom. Per dags dato er forsinkelsesrenten (morarenten) på 8,50 %.

businessman11