googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 6
  • 9

Er det på tide for ditt foretak og mva-registreres? Slik gjør du det

Er tiden inne for å betale mva? Eller er du kanskje usikker på om du i det hele tatt trenger å betale avgiften? Du er langt ifra ikke den eneste. Særlig når det kommer til innehavere av nye foretak, er det mange som er usikre på hvordan mva-prosessen fungerer. Det er ikke så rart, den kan nemlig virke ganske forvirrende i starten. Til tross for at den vil være aktuell på et tidspunkt for de aller fleste, er det samtidig en avgift ikke alle plikter å betale. Samtidig må de som plikter å betale mva, søke om dette.

 

For å gjøre hele prosessen litt enklere, har vi samlet de viktigste tingene du må forholde deg til i tre lette steg.

 

Men aller først; hva er egentlig mva?

Fra tidligere er du kanskje allerede kjent med at mva også refereres til som merverdiavgift og moms. Dette er en avgift bedrifter tillegger sine varer og tjenester for å kreve inn penger for staten. Med dette blir avgiften betalt av bedriftenes kunder, og ikke bedriften selv.

Det kan også være lurt å være bevisst på forskjellen på inngående og utgående mva. Utgående mva er mva dine leverandører har fakturert og krevd inn på vegne av staten, mens inngående mva er mva din bedrift har fakturert og krevd inn på vegne av staten.

 

Den generelle mva-satsen er på 25%, mens den for enkelte bedrifter kun er på 15%.

 

Noen foretakene trenger ikke å betale mva

Til tross for at de aller fleste foretak må betale mva, er det slett ikke alle som trenger å betale denne avgiften. Du finner den komplette listen her.

 Dersom du ønsker å lese mer om fritak og unntak fra mva, kan du klikke deg inn på skatteetaten.no.

 

1. Vær obs på den justerte betalingsgrensen

For å i det hele tatt kunne betale mva, må ditt foretak nå en gitt betalingsgrense. For selskaper generelt, må det betales mva dersom det har blitt omsatt for over 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Dersom ditt foretak er en veldedig organisasjon, er denne betalingsgrensen justert til 140 000 kroner i løpet av 12 måneder. Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er snakk om et kalenderår, kun 12 måneder generelt. 

2. Registrer deg i merverdiavgiftsregisteret

Selv om man plikter å betale mva etter man har hatt en viss omsetning, lar det seg allikevel ikke gjøre før man har registrert seg i merverdiavgiftsregisteret. Dette er, ganske enkelt, et register alle bedrifter som plikter å betale mva må være registrert i. Dersom selskapet ditt ikke er registrert kan du heller ikke betale mva. For mer informasjon om Merverdiavgiftsloven, kan du lese her.

 


Du kan forhåndsregistrere deg
Dersom selskapet ditt ikke har nådd betalingsgrensen på 50 000 kroner eller 140 000 kroner, og du allikevel ønsker å registrere deg i merverdiavgiftsregisteret, kan dette skje i noen tilfeller. Dette kan være gunstig for mange bedrifter, da det det å være registrert i merverdiavgiftsregisteret kan gi bedriften mange fordeler. 

Hvis du ønsker å forhåndsregistrere selskapet ditt, kan dette gjøres dersom det har blitt gjort innkjøp som har direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning. Her er det snakk om innkjøp for minimum 250 000 kroner. Dersom det på den annen side har blitt gjort betydelige innkjøp og det antas at det kommer til gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås. Med andre ord, et foretak kan søke om forhåndsregistrering dersom den mva-pliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen. 3. Husk at mva betales seks ganger i året

Når selskapet ditt er inkludert i merverdiavgiftsregisteret, kan du enkelt og greit betale avgiften du plikter. Mva betales seks ganger i året, og på grunn av dette er året delt inn i seks terminer. Her er det viktig å merke seg at for at avgiften kan betales, må selskapet sende inn en mva-melding hver termin. Dette må gjøres uavhengig av om selskapet har hatt en omsetning for den gjeldende terminen eller ikke. Til tross for dette, kan selskap søke om å kun sende inn mva-melding en gang i året, dersom omsetningen til selskapet generelt er på under en million kroner i året.

 

Mva-meldingen kan leveres elektronisk på Altinn og de aller fleste gjør dette annenhver måned. Pass på at du alltid holder deg oppdatert på disse fristene, slik at du unngår ubehageligheter.

 

Kort oppsummert:
Selv om det i begynnelsen kan virke som om det er mye å sette seg inn i når det kommer til hvorvidt ditt foretak skal betale mva eller ikke, kan hele prosessen gjøres relativt enkelt. Det aller første du må gjøre er å se om dine varer og tjenester trenger å betale mva i det hele tatt. Det finnes lister på dette, og det anbefales å sjekke disse ut så tidlig som overhode mulig.

 

Dersom selskapet ditt er av typen som på sikt plikter å betale mva, er prosessen lang ifra ferdig. Videre er det nemlig essensielt å forholde seg til den justerte betalingsgrensen som henholdsvis er på 50 000 kroner og 140 000 kroner. Disse grensene må nås i løpet av en 12-måneders periode. Når disse er nådd, kan du søke om å bli inkludert i merverdiavgiftsregisteret. Til tross for at du nå plikter å betale mva, må du søke om dette. Dersom du ikke har nådd de justerte betalingsgrensene, kan du likevel søke om å bli inkludert i registeret. Dette kan være hensiktsmessig da det å betale mva gir visse fordeler.

 

Sist, men ikke minst, er det viktig å være observant på betalingsfristene for mva. Denne betales seks ganger i året, noe som innebærer at selskapet ditt må betale mva annenhver måned.  Sources:

AltinnSkatteetaten

 

Registrer mva
image
Malin Soderstrom  949 visninger
senest oppdatert: 30/10/2018 10:15 AM
businessman11