googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0

Alt du må vite om mva

Enten du er i ferd med å starte en bedrift, eller fortsatt er relativt ny i faget, er du definitivt ikke den første til å lese deg opp på hvilke skatter og avgifter firmaet ditt plikter å betale. Særlig er emner som omhandler mva noe som kan by på både forvirring og frustrasjon. Ikke bare fordi kun noen selskaper er lovpålagt å betale denne avgiften, men også fordi disse igjen må søke om å betale en avgift de plikter å akseptere. Synes du dette høres forvirrende ut? Du er neppe den siste til å bli streifet av denne tanken. Selv om man prøver å oppdatere seg på mva generelt og regler i forbindelse med dette, kan man ofte sitte igjen med flere spørsmål enn svar. Og det er ikke rart, det er nemlig mer enn nok å sette seg inn i. Vil du vite om din bedrift er mva-pliktig? Kanskje du skulle ønske at den var det, selv om du ikke har nådd omsetnings-kravet på 50 000 kroner? Uansett hvilke informasjon du er på jakt etter, har vi samlet de viktigste opplysningene du trenger når det kommer til mva. Enten du er interessert i å vite hvordan du registreres i merverdiavgiftsregisteret eller hvor mye mva din bedrift skal betale, vil du finne svaret nedenfor. 


Før du får svar på alle spørsmålen, skal du først få en introduksjon til det mest elementære; nemlig hva mva er og hvorfor det kreves inn av staten.


Hva er mva? 

Mva omtales både som merverdiavgift og moms. Dette er en avgift bedrifter og foretak krever inn fra sine kunder på vegne av den norske stat. Denne avgiften er inkludert i mer eller mindre alle varer og tjenester på markedet. 

Mva betales i de aller fleste vestlige land og er en måte å finansiere velferdsstaten på. I Norge utgjør den hele 20% av statens inntekter. 


Hva er forskjellen på inngående og utgående mva? 

Når det kommer til mva, skilles det mellom inngående og utgående mva. Særlig for bedriftseiere er viktig å være klar over nettopp denne forskjellen. Heldigvis er dette ganske enkelt. 

Inngående mva er avgiften din bedrift fakturerer og krever inn fra kunder på vegne av staten. Med andre ord er det her snakk om det din bedrift selger. Utgående mva er avgiften dine leverandører fakturerer deg, og her er det snakk om det din bedrift kjøper. 

Hvordan finne ut av mva som kunde? 

Dersom du selv er kunde, og er usikker på hvor mye mva du har betalt for en spesifikk vare eller tjeneste, kan et lurt tips ofte være å ta en ekstra titt på kvitteringen. Informasjon om avgiften finnes lett tilgjengelig her. 

Må alle bedrifter og foretak betale mva? 

Nei. Selv om bedrifter og foretak i de aller fleste tilfeller må betale mva, finnes det unntak. 

Et selskap som har en omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, plikter å betale mva. For frivillige organisasjoner er denne betalingsgrensen justert til 140 000 kroner. Dette betyr at dersom du drifter et foretak som omsetter for mindre enn dette, trenger du heller ikke betale avgiften. 

Det finnes også varer og tjenester som har et avgiftsfritak. Dette betyr at man ikke skal betale mva. Dersom du er usikker på om varene og tjenestene din bedrift selger faller innunder denne kategorien kan du lese mer her. 

Hvor mye mva skal min bedrift betale? 

Hvor mye mva som skal betales, varierer og avhenger av hvilke varer og tjenester ditt foretak selger. I dagens Norge ligger de aller fleste mervardiavgiftsatsene på 25% på varer og tjenester generelt, men dette er ikke alltid tilfellet. Mat og drikke har en avgiftssats på 15%, mens den for personaltransport, kinobilletter og utleie av rom ligger på 12%.  

Hvordan betales mva? 

Alle bedrifter og foretak som passerer betalingsgrensen for mva, plikter å registrere seg i merverdiavgiftregisteret. Kun virksomhetene som er registrert her kan legge til mva i salg på sine varer og tjenester.

Hvordan registrerer man seg i merverdiavgiftregisteret? 

Man kan enkelt registrere seg i merverdiavgiftregisteret. Dette kan gjøres på Altinn, via "Samordnet registermelding". Velg "endring/nye opplysninger" for deretter å fylle ut alle postene som er relevant for mva. Her er det viktig at kopier av fakturaer eller annen dokumentasjon som viser at man plikter å betale mva, legges ved.  

Dersom du ønsker å vite mer om Merverdiavgiftloven, kan du lese mer her. 

Forhåndsregistrering 

I enkelte tilfeller kan bedrifter registrere seg i meravgiftsregisteret før de har nådd betalingsgrensen på 50 000 eller 140 000 kroner. 

For å kunne søke om forhåndsregistrering må bedriften ha gjort anskaffelser som har direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning. Her er det snakk om innkjøp for minimum 250 000 kroner.

En bedrift kan også søke om å bli inkludert i merverdiregisteret dersom den mva-pliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen innen tre uker. 


Frivillig registrering i meravgiftsregisteret

Noen foretak som ikke er mva-pliktige kan registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, men det er slett ikke alle. Fordelen med dette er at disse virksomhetene vil ha rett til fradrag for inngående mva på anskaffelser til virksomheten. 


Følgende virksomheter kan søke om frivillig registrering: 

bortforpaktere av landbrukseiendom 

utleier av bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet 

utbygger av vann- og avløpsanlegg 

skogsveiforeninger 

virksomheter som stiller baneanlegg til disposisjon for mva-pliktig virksomhet.

 

Kan mva tilbakebetales?

 

Ja. Virksomheter som er registrert i merverdiavgiftregisteret kan få tilbakebetalt inngående mva. Dette betyr at de kan få tilbakebetalt mva på varer og tjenester som er kjøpt inn av virksomheten selv.

Når mva-meldingen sendes inn for hver termin, motregnes inngående mva mot utgående mva. Denne beregningen viser om man må betale inn mer eller får tilbake penger.

 

Tilbakegående avgiftsoppgjør

 

En bedrift har anledning til å fradragsføre merverdiavgift på anskaffelser tre år tilbake i tid fra registrering i merverdiavgiftsregisteret. Dette kan kun skje dersom anskaffelsen som har blitt gjort ikke er solgt videre uten mva, og at den brukes i et annet mva-pliktig foretak. Det tilbakegående avgiftsoppgjøret meldes når virksomheten registreres for merverdiavgift i samme registreringsmelding.


Kilder: Altinn, Skatteettaten, brreg


Registrer mva
image
Malin Soderstrom  2348 visninger
senest oppdatert: 17/10/2018 3:56 PM
businessman11